formación

CURSOS DE FORMACIÓ

Proposem cursos de formació en diferents aproximacions terapèutiques que tenen en

comú la visió holística de l’ésser humà, que reconeixen les diferents parts o facetes de

aquest com a part d’un tot, des del que podem anomenar d’àmbit energètic que en

seva expressió més densa pren forma en la psique i en el cos físic.

tant des del seu vessant més científica com del llegat cultural i de coneixements

ancestrals

Principis d’anatomia fisiologia

Modalitat de caps de setmana o dies de diari i també

Mòduls de cinc dies per …

cursos